Skip to main content

Blog

Pomoc pre odídencov z Ukrajiny

Pomoc pre odídencov z Ukrajiny

13. september 2023
Ukrajinská kríza priniesla so sebou mnoho utrpenia a nespočetných životných zmien. Medzi tými, ktorí museli opustiť svoje domovy a hľadať útočisko mimo vlasti, sa ocitli aj odídenci z Ukrajiny. V takejto zložitej situácii je integrácia do nového prostredia v cudzej krajine náročnou úlohou, a jedn...
Ako bolo na workshope - učíme sa učiť

Ako bolo na workshope - učíme sa učiť

09. jún 2023
Sedíme v trojici na jednom z našich plánovacích stretnutí a debatujeme o tom, ako zlepšiť to, čo robíme, ako naše hodiny urobiť ešte zaujímavejšími, ako ukočírovať nezbedné deti na hodine, zúfame si nad tým, kde hľadať motivovaných učiteľov, ktorí do svojej práce vložia dušu... V tom si niektorá ...
Rozdiely medzi jazykovým koučingom a výučbou

Rozdiely medzi jazykovým koučingom a výučbou

18. február 2023
Aké sú rozdiely medzi výučbou cudzieho jazyka a jazykovým koučingom a čo majú, naopak, spoločné? Pomáhajú študentom cudzích jazykov Na lekciách cudzieho sa vyučuje konkrétny cudzí jazyk Jazykový koučing pomáha s tým, ako sa učiť akýkoľvek c...
Erasmus Vukovar

Erasmus Vukovar

17. december 2022
Ako začínajúcej lektorke mi bola poskytnutá možnosť zúčastniť sa medzinárodného programu Erasmus+. Tento program som absolvovala v dvoch termínoch v prekrásnom meste Vukovar, v Chorvátsku. Na prelome mesiacov augusta a septembra som sa zúčastnila dvoch kurzov: Základy komunikácie a Základy nového...
Pre koho je jazykový koučing vhodný?

Pre koho je jazykový koučing vhodný?

04. december 2022
Dalo by sa povedať, že koučingový prístup je možné využívať vo výučbe cudzieho jazyka pre všetkých bez ohľadu na vek a úroveň pokročilosti. “Čistý” jazykový koučing je však vhodný najmä pre dospelých, ktorí už disponujú životnými skúsenosťami, z ktorých môžu čerpať (nemusí však ísť nutne o skúse...
Čo je koučing a čo je jazykový koučing?

Čo je koučing a čo je jazykový koučing?

01. december 2022
Wikipédia definuje koučing ako “spôsob podpory rozvoja schopností a zručností jednotlivcov i skupín”. Podľa definície International Coaching Federation je koučovanie partnerstvo s klientom v rozhovore, ktorý provokuje myšlienky a inšpiruje človeka maximalizovať svoj osobný a pracovný potenciál. I...
Prečo jazykový koučing?

Prečo jazykový koučing?

01. december 2022
Rozvoj informačných technológií v posledných desaťročiach mal obrovský vplyv na mnohé oblasti nášho života, vrátane jazykového vzdelávania. V minulosti sme boli zvyknutí, že hlavným nositeľom informácií v procese jazykovej výučby bol učiteľ. Nahrávky na kazetách či CD priamo na hodine boli jediný...
Aplikácia Twine ako edukačná technológia

Aplikácia Twine ako edukačná technológia

22. november 2022
My učitelia často premýšľame o nových spôsoboch, ktoré by zaujali našich študentov a o nových metódach a materiáloch, ktoré s nimi môžeme vyskúšať, aby sme udržali ich motiváciu, a aby si učivo aj zapamätali. Práve to sa dnes javí ako dôležité a zároveň náročné, ak vezmeme do úvahy množstvo preká...