+421 903 220 686

Jana Grežová

angličtina

Optimistická a vždy pozitívne naladená Janka je príjemná svojim neformálnym a ľudským prístupom. Zameriava sa na prácu s deťmi vo verejných kurzoch i kurzoch v školských kluboch základných škôl. Je tiež hlavnou metodickou poradkyňou pre nastavovanie systému vzdelávania detí aj dospelých v našej jazykovej škole. Pedagogickú formu si udržuje učením najmä v detských kurzoch a intenzívnou hospitačnou činnosťou. Jej akčnosť a kvalitné výstupy sú jedným z pevných pilierov našej školy. Okrem toho je to tiež výborná matka a príjemná spoločníčka na aktívne trávenie voľného času.

Kvalifikácia

Vyštudovala Univerzitu Konštantína Filozofa v Nitre – Učiteľstvo akademických predmetov anglický jazyk a literatúra, psychológia (2005 – 2010), v roku 2012 absolvovala Špecializačné štúdium školskej psychológie na Univerzite Komenského v Bratislave.

Počas štúdia absolvovala pracovný pobyt Work and Travel v USA (2007) a výmenný program Erasmus na University of Jyväskylä, Fínsko (2010).

Už počas štúdia sa zameriavala na prácu s deťmi ako animátorka v detskom letnom tábore, lektorka anglického jazyka v materskej škole a vo viacerých jazykových školách (angličtina pre deti, tínedžerov aj dospelých). Po ukončení štúdia pracovala ako učiteľka anglického jazyka, psychológie a školská psychologička na bilingválnom gymnáziu, lektorka angličtiny v jazykovej škole a viedla hodiny individuálneho doučovania pre dospelých a žiakov základných a stredných škôl.

Zameranie v JŠ VAGeS

Výučba detí, tínedžerov a dospelých.

Viac o Janke

Janka má rada šport, turistiku, cestovanie, literatúru a psychológiu.