+421 903 220 686

Kurzy v školských kluboch ZŠ

Kurzy angličtiny v školských kluboch sú pre Vaše deti skvelou príležitosťou, ako využiť čas po vyučovaní predtým, než si ich vyzdvihnete. Deti majú možnosť hravou formou získať vedomosti a zručnosti nad rámec školského kurikula jednoducho a efektívne priamo v priestoroch školy. Keďže dieťa absolvuje krúžok už v škole, rodičia ušetria čas, ktorý by strávili vozením dieťaťa na krúžky mimo školských priestorov.

Deti - školské kluby ZŠ

Naše kurzy sú určené primárne pre deti 1. - 4. ročníka ZŠ a uplatňujeme v nich komunikatívny prístup, ktorý integruje viaceré metódy výučby zamerané na rozvoj komunikačných schopností. Vďaka malému počtu žiakov v skupinách môžeme poskytovať individualizované vzdelávanie prispôsobené potrebám a záujmom detí.

Aktuálne spolupracujeme s nasledovnými základnými školami

  • ZŠ Benkova
  • ZŠ Nábrežie mládeže
  • ZŠ sv. Marka
  • ZŠ Tulipánová

Všeobecný popis kurzu

Vedomostné úrovne

  • Starter - prvé kroky v angličtine (1. ročník ZŠ)
  • Starter I - začiatočník, štart (2. ročník ZŠ)
  • Starter II - začiatočník, pokračovanie (3. ročník ZŠ)
  • Starter III - začiatočník, pokračovanie (4. ročník ZŠ)

Kontakt

V prípade akýchkoľvek otázok môžete kontaktovať našu manažérku kurzov pre verejnosť, ktorá Vás rada oboznámi s podrobnosťami kurzov, ktoré pre Vás pripravujeme.

Mgr. Jana Grežová

Manažérka kurzov pre verejnosť
+421 911 060 617
jana.grezova@vages.sk

Pre prihlásenie do kurzu je tiež možné použiť nasledovný formulár:

Formulár pre prihlásenie sa na kurz na základnej škole

Ak chcete získať viac informácií, vyplňte tento formulár. Ozveme sa vám čo najskôr.