+421 903 220 686

Les jeux de hasard en ligne sont un secteur en pleine expansion dans le monde entier. Et au Canada, les maisons de paris et les casinos en ligne répertoriés sur https://casinoscad.com/meilleur-casino/ ont réussi à suivre le rythme. Comment allez-vous choisir le meilleur casino ? Eh bien, en apprenant tous les aspects d'un casino en ligne au Canada afin d'apprendre à différencier un opérateur de premier ordre d'un opérateur médiocre. C'est ce que vous allez apprendre avec notre article.

Comme c'est le cas sur d'autres marchés, tous les casinos en ligne au Canada ne sont pas identiques. Il existe des différences entre eux sur différents points, comme les jeux disponibles ou les promotions dont vous pouvez bénéficier. Les casinos en ligne au Canada ont tout ce dont vous avez besoin pour vous amuser au maximum. Bien sûr, pour s'amuser, il ne suffit pas de s'inscrire et de jouer ; vous devez connaître le secteur, y compris l'aspect juridique des bookmakers. Heureusement pour nous, le Canada est plus avancé que d'autres pays.

Grâce au fait que le contrôle des casinos au Canada est entre les mains de l'État, les maisons de paris sont de plus en plus sûres et les entreprises n'épargnent pas leurs ressources pour vous assurer des services de plus en plus fiables avec des systèmes de sécurité du plus haut niveau ; du traitement des données aux moyens de paiement dont vous disposez pour placer vos paris.

Kurzy v školských kluboch ZŠ

Kurzy angličtiny v školských kluboch sú pre Vaše deti skvelou príležitosťou, ako využiť čas po vyučovaní predtým, než si ich vyzdvihnete. Deti majú možnosť hravou formou získať vedomosti a zručnosti nad rámec školského kurikula jednoducho a efektívne priamo v priestoroch školy. Keďže dieťa absolvuje krúžok už v škole, rodičia ušetria čas, ktorý by strávili vozením dieťaťa na krúžky mimo školských priestorov.

Naše kurzy sú určené primárne pre deti 1. - 4. ročníka ZŠ a uplatňujeme v nich komunikatívny prístup, ktorý integruje viaceré metódy výučby zamerané na rozvoj komunikačných schopností. Vďaka malému počtu žiakov v skupinách môžeme poskytovať individualizované vzdelávanie prispôsobené potrebám a záujmom detí.

Aktuálne spolupracujeme s nasledovnými základnými školami

  • ZŠ sv. Marka
  • ZŠ Tulipánová

Všeobecný popis kurzu

Vedomostné úrovne

  • Starter - prvé kroky v angličtine (1. ročník ZŠ)
  • Starter I - začiatočník, štart (2. ročník ZŠ)
  • Starter II - začiatočník, pokračovanie (3. ročník ZŠ)
  • Starter III - začiatočník, pokračovanie (4. ročník ZŠ)

Kontakt

V prípade akýchkoľvek otázok môžete kontaktovať našu manažérku kurzov pre verejnosť, ktorá Vás rada oboznámi s podrobnosťami.

Miroslava Krásna

Manažérka kurzov pre verejnosť
+421 911 060 617
miroslava.krasna@vages.sk

Pre prihlásenie do kurzu je tiež možné použiť nasledovný formulár:

Formulár pre prihlásenie sa na kurz na základnej škole

Ak chcete získať viac informácií o našej online výučbe, vyplňte tento formulár. Ozveme sa vám čo najskôr.

Popup Master

×
Teddy Eddie pikniky 2022

Súťaž s mackom Eddiem

Teddy Eddie si počas leta pripravil pre deti v Nitre letnú foto súťaž. Chcete vedieť, kedy a kde macka stretnete? Sledujte jeho stránku, kde pravidelne zverejňuje informácie zo svojho putovania.

Facebook Message

Prihlásenie do newsletteru

Please enable the javascript to submit this form

Jazyky

Kurzy je možné u nás absolvovať individuálnou alebo skupinovou formou v niektorom z nasledovných jazykov.


Jazyková škola VAGeS - 30 rokov jazykového vzdelávania - od roku 1991