+421 903 220 686

Erasmus + 2018

  


Grow Responsibly

Grow Responsibly 2018 je druhý projekt Erasmus +, ktorého sa naša škola zúčastnila. Je zameraný na zodpovedný rozvoj školy v meniacich sa podmienkach na trhu v Nitrianskom kraji. Vďaka projektu mali štyria naši učitelia možnosť zúčastniť sa metodických školení v zahraničí.

Čítať viac...

Erasmus +

Vital Active Global Educational Strategies VAGES

Výsledkom vzdelávania našich pedagogických pracovníkov bude oživenie kľúčových vzdelávacích metód a stratégií a ich aktívne využívanie v globálnom meradle (Vital Active Global Educational Strategies.) “ Produktom“ ich pôsobenia prostredníctvom našich učiteľov bude vitálny, moderný, vzdelaný európsky študent, schopný aktívne komunikovať s celým svetom a na celom svete, čo mu súčasne dá i konkurenčnú výhodu na trhu práce (Vital Active Global European Student.)

Čítať viac...