Skip to main content

Judita Ondrušeková

angličtina
Judita Ondrušeková

Judita má stabilne profesionálny prístup k výučbe anglického jazyka. Pri vyučovaní využíva poznatky a skúsenosti nadobudnuté počas štúdia a lektorskej či konzultačnej činnosti.

Má trpezlivý a pokojný prístup, ktorý oceňujú hlavne začiatočnícke skupiny. Skúsenosti získané pri výučbe anglofónnej literatúry, lexiky či reálií ocenia zase pokročilejšie skupiny.

Kvalifikácia

V rokoch 2012-2017 študovala v Nitre na Univerzite Konštantína Filozofa Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a etickej výchovy.

Judita okrem lektorstva pre jazykovú školu pôsobí aj na Univerzite Konštantína Filozofa, kde sa v rámci doktorandského štúdia venuje aj vyučovacej, konzultačnej a publikačnej činnosti.

Zameranie v JŠ VAGeS

Rada učí tínedžerov a dospelých študentov. Pôsobí ako prirodzená autorita, čo je veľmi praktické hlavne pri živších skupinách.

Viac o Judite

Vo voľnom čase sa venuje štúdiu anglofónnej literatúry a cestovaniu.