Cenník jazykových kurzov VAGeS

Na tomto mieste nájdete cenník základných foriem jazykových kurzov, ktoré ponúkame. Po individuálnej dohode sú možné aj iné formáty kurzov, na ktoré Vám radi vypracujeme konkrétnu cenovú ponuku. 

Uvedené ceny platia rovnako pre prezenčnú aj online formu štúdia. 

Dlhodobé skupinové kurzy

 • Cena semestrálneho skupinového kurzu
  133 Eur

  Platí pri naplnení kurzu minimálne 5 študentmi
  (priemerná cena na vyučovaciu hodinu je 3,33 Eur)

 • Cena skupinového kurzu pri počte študentov 4
  169 Eur

  (priemerná cena na vyučovaciu hodinu sú 4,23 Eur)

 • Cena skupinového kurzu pri počte študentov 3
  229 Eur

  (priemerná cena na vyučovaciu hodinu je 5,73 Eur)

PODMIENKY

V cenníkovej cene nie je zahrnutý učebný materiál. Pokiaľ je v kurze distribuovaný učebný materiál, cena školného sa navyšuje o jeho hodnotu, o čom je študent vopred informovaný. 

Semester trvá 20 týždňov od septembra do januára a od februára do júna. Výučba prebieha 1x v týždni v rozsahu 2 vyučovacích hodín (spolu 90 minút). Na semester teda pripadá zhruba 40 vyučovacích hodín. Počet môže byť iný vzhľadom na štátne sviatky a školské prázdniny, kedy sa nevyučuje. Minimálny garantovaný počet hodín za školský rok je 70.

Pri inom rozsahu skupinovej výučby Vám vypracujeme cenovú ponuku individuálne.

Študent hradí vopred celý kurz. Študent má nárok prísť na jednu skúšobnú hodinu bez platenia a pokiaľ sa rozhodne kurz navštevovať, uhradí cenu kurzu najneskôr do druhej hodiny. Kurz je možné predčasne ukončiť s mesačnou výpovednou lehotou, ktorá plynie odo dňa oznámenia ukončenia účasti v kurze na sekretariáte školy - osobne alebo na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. (nestačí to oznámiť učiteľovi). 

Vymeškané hodiny sa študentovi nenahrádzajú. 

Podrobnejšie podmienky nájdete tu. 


Dlhodobé skupinové kurzy

Intenzívne skupinové kurzy

 • Cena kurzu v rozsahu 80 x 45 min
  269 Eur

  Platí pri naplnení kurzu minimálne 5 študentmi

 • Individuálna forma
  1040 Eur

PODMIENKY

V cenníkovej cene nie je zahrnutý učebný materiál. Pokiaľ je v kurze distribuovaný učebný materiál, cena školného sa navyšuje o jeho hodnotu, o čom je študent vopred informovaný. 

Intenzívny kurz otvárame ad hoc, pokiaľ sa nazbiera dostatočný počet záujemcov. Tu uvádzame cenu pri minimálne 5tich študentoch, je možné však otvoriť kurz aj pre menšiu skupinku - radi Vám vypracujeme cenovú ponuku.

Intenzívny kurz zahŕňa 80 vyučovacích hodín (45 min.) organizovaných do zhustených blokov. Viac informácií tu. 

Študent hradí vopred celý kurz. Študent má nárok prísť na jednu skúšobnú hodinu bez platenia a pokiaľ sa rozhodne kurz navštevovať, uhradí cenu kurzu najneskôr do druhej hodiny. Kurz je možné predčasne ukončiť s mesačnou výpovednou lehotou, ktorá plynie odo dňa oznámenia ukončenia účasti v kurze na sekretariáte školy - osobne alebo na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. (nestačí to oznámiť učiteľovi). 

Vymeškané hodiny sa študentovi nenahrádzajú. 

Podrobnejšie podmienky nájdete tu. 


Intenzívne skupinové kurzy

Individuálna výučba a výučba vo dvojici

v individuálne dohodnutých termínoch

Individuálna výučba

 • 45 minútová hodina
  13 Eur
 • 60 minútová hodina
  17 Eur

Výučba vo dvojici

 • 45 minútová hodina
  15 Eur
 • 60 minútová hodina
  19 Eur

PODMIENKY

 • Na začiatku výučby sa dohodne rozsah individuálnej výučby. Je možné si dohodnúť určitý počet hodín (napr. 10 hodín) alebo určité obdobie (napr. semester), ktoré študent plánuje vo výučbe absolvovať.

  Na základe dohodnutého rozsahu výučby Vám vypracujeme konkrétnu cenovú ponuku. Cenu kurzu si študent hradí vopred celú. Študent má nárok absolvovať jednu hodinu bez platenia, pokiaľ sa rozhodne v kurze pokračovať, uhradí celú sumu kurzu najneskôr do začiatku druhej hodiny. 

  Vymeškané hodiny si študent po dohode s učiteľom môže nahradiť, pokiaľ svoju neúčasť na hodine oznámi učiteľovi minimálne 24 hodín pred plánovaným konaním hodiny. Pokiaľ študent ohlási neúčasť na hodine neskôr alebo vôbec, hodina mu prepadá. Pokiaľ nie je možné hodinu nahradiť a absencia bola nahlásená včas, vraciame študentovi 50% z ceny hodiny.

  Pri predčasnom ukončení kurzu študentom platí mesačná odstupná lehota odo dňa oznámenia ukončenia dochádzky do kurzu osobne na sekretariáte školy alebo emailom na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. (nestačí to oznámiť učiteľovi!).

  O základných podmienkach kurzu sa spíše Dohoda o vyučovaní jazyka. 

  Kompletné podmienky kurzu a organizácie výučby nájdete tu. 

Individuálna výučba a výučba vo dvojici

Iné kurzy

Teddy Eddie kurzy pre škôlkarov a predškolákov

 • Ročný kurz pre deti vo veku 2-3 roky
  224 Eur

  Platí pri naplnení kurzu minimálne 5 študentmi.

  Rozsah kurzu: 30 hodín / školský rok (1 x 45 min. týždenne)

 • Ročný kurz pre deti vo veku 4-6 rokov
  389 Eur

  Platí pri naplnení kurzu minimálne 5 študentmi.

  Rozsah kurzu: 60 hodín / školský rok (2 x 45 min. týždenne)

  Viac info o kurzoch tu.

PODMIENKY

Cena kurzu zahŕňa kompletné učebné materiály, kufrík pre škôlkara, ako aj neobmedzený prístup do aplikácie Playground na celý školský rok. 

Študent hradí vopred celý kurz. Kurz je možné predčasne ukončiť s mesačnou výpovednou lehotou, ktorá plynie odo dňa oznámenia ukončenia účasti v kurze na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. (nestačí to oznámiť učiteľovi). 

Vymeškané hodiny sa študentovi nenahrádzajú. 

Podrobnejšie podmienky nájdete tu.


Kurzy v školských kluboch ZŠ

 • Semestrálny kurz v školskom klube ZŠ
  119 Eur

  Platí pri naplnení kurzu minimálne 5 študentmi.

  Rozsah kurzu min. 30 lekcií / semester (2 x 45 min. týždenne).

  Viac info o kurze tu.

PODMIENKY

Pri skorom prihlásení (do 30.6.) platí zľava 10% z výšky školného v 1. polroku nasledujúceho školského roka.

V cenníkovej cene nie je zahrnutý učebný materiál. Pokiaľ je v kurze distribuovaný učebný materiál, cena školného sa navyšuje o jeho hodnotu, o čom je študent vopred informovaný. 

Semester začína po 15.9. a končí 15.6. Výučba prebieha 2x v týždenne v rozsahu po 1 vyučovacej hodine (45 minút). Na semester teda pripadá viac než 30 vyučovacích hodín v závislosti od termínov štátnych sviatkov, školských prázdnin a akcií ZŠ, kedy sa nevyučuje. Minimálny garantovaný počet hodín za školský rok je 60.

Študent hradí vopred celý kurz. Kurz je možné predčasne ukončiť s mesačnou výpovednou lehotou, ktorá plynie odo dňa oznámenia ukončenia účasti v kurze na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. (nestačí to oznámiť učiteľovi). 

Vymeškané hodiny sa študentovi nenahrádzajú. 

O základných podmienkach kurzu sa spíše Dohoda o vyučovaní jazyka.

Podrobnejšie podmienky nájdete tu.


Iné kurzy

 • Príprava na maturitu
  320 Eur

  Platí pri naplnení kurzu minimálne 5 študentmi.

  Rozsah kurzu 108 x 45 min. Viac info o kurze tu.

 • Príprava na certifikát z AJ
  133 Eur

  Platí pri naplnení kurzu minimálne 5 študentmi.

  Rozsah kurz cca 40 hodín za semester v závislosti na počte prázdnin a štátnych sviatkov. Minimálny garantovaný počet hodín za školský rok je 70. Viac info o kurze tu.

 • Vyrovnávací kurz pri nástupe na strednú školu
  133 Eur

  Platí pri naplnení kurzu minimálne 5 študentmi.

  Rozsah kurz cca 40 hodín za semester v závislosti na počte prázdnin a štátnych sviatkov. Minimálny garantovaný počet hodín za školský rok je 70. Viac info o kurze tu.

 • Príprava na Goethe Zertifikat B2
  240 Eur

  Platí pri naplnení kurzu minimálne 5 študentmi.

  Rozsah kurzu 68 x 45 min.


Tematické kurzy

Iné kurzy

Firemná výučba

Cena firemnej výučby sa určuje individuálne podľa konkrétnych požiadaviek firmy. Kontaktujte nás pre vypracovanie cenovej ponuky.

Zľavy

Rodinná zľava – pokiaľ naše skupinové kurzy s počtom študentov 5 a viac navštevuje viac členov jednej rodiny (súrodenci, rodičia) každý má nárok na zľavu 10% z kurzu.
Množstevná zľava – pokiaľ študent navštevuje viac kurzov naraz, má nárok na zľavu 10% vo všetkých kurzoch s počtom študentov 5 a viac.

Zoznámte sa s našou jazykovou školou

Sme prvou súkromnou jazykovou školou v Nitre.
Škola bola založená 1. septembra 1991.