+421 903 220 686

Les jeux de hasard en ligne sont un secteur en pleine expansion dans le monde entier. Et au Canada, les maisons de paris et les casinos en ligne répertoriés sur https://casinoscad.com/meilleur-casino/ ont réussi à suivre le rythme. Comment allez-vous choisir le meilleur casino ? Eh bien, en apprenant tous les aspects d'un casino en ligne au Canada afin d'apprendre à différencier un opérateur de premier ordre d'un opérateur médiocre. C'est ce que vous allez apprendre avec notre article.

Comme c'est le cas sur d'autres marchés, tous les casinos en ligne au Canada ne sont pas identiques. Il existe des différences entre eux sur différents points, comme les jeux disponibles ou les promotions dont vous pouvez bénéficier. Les casinos en ligne au Canada ont tout ce dont vous avez besoin pour vous amuser au maximum. Bien sûr, pour s'amuser, il ne suffit pas de s'inscrire et de jouer ; vous devez connaître le secteur, y compris l'aspect juridique des bookmakers. Heureusement pour nous, le Canada est plus avancé que d'autres pays.

Grâce au fait que le contrôle des casinos au Canada est entre les mains de l'État, les maisons de paris sont de plus en plus sûres et les entreprises n'épargnent pas leurs ressources pour vous assurer des services de plus en plus fiables avec des systèmes de sécurité du plus haut niveau ; du traitement des données aux moyens de paiement dont vous disposez pour placer vos paris.

Cenník jazykových kurzov VAGeS

Na tomto mieste nájdete cenník základných foriem jazykových kurzov, ktoré ponúkame. Po individuálnej dohode sú možné aj iné formáty kurzov, na ktoré Vám radi vypracujeme konkrétnu cenovú ponuku. 

Uvedené ceny platia rovnako pre prezenčnú aj online formu štúdia od 1.9.2021. 

Dlhodobé skupinové kurzy

 • Cena semestrálneho skupinového kurzu
  139 Eur

  Platí pri naplnení kurzu minimálne 5 študentmi
  (priemerná cena na vyučovaciu hodinu je 3,48 Eur)

 • Cena skupinového kurzu pri počte študentov 4
  179 Eur

  (priemerná cena na vyučovaciu hodinu sú 4,48 Eur)

 • Cena skupinového kurzu pri počte študentov 3
  239 Eur

  (priemerná cena na vyučovaciu hodinu je 5,98 Eur)

PODMIENKY

V cenníkovej cene nie je zahrnutý učebný materiál. Pokiaľ je v kurze distribuovaný učebný materiál, cena školného sa navyšuje o jeho hodnotu, o čom je študent vopred informovaný. 

Semester trvá 20 týždňov od septembra do januára a od februára do júna. Výučba prebieha 1x v týždni v rozsahu 2 vyučovacích hodín (spolu 90 minút). Na semester teda pripadá zhruba 40 vyučovacích hodín. Počet môže byť iný vzhľadom na štátne sviatky a školské prázdniny, kedy sa nevyučuje. Minimálny garantovaný počet hodín za školský rok je 70.

Pri inom rozsahu skupinovej výučby Vám vypracujeme cenovú ponuku individuálne.

Študent hradí vopred celý kurz. Študent má nárok prísť na jednu skúšobnú hodinu bez platenia a pokiaľ sa rozhodne kurz navštevovať, uhradí cenu kurzu najneskôr do druhej hodiny. Kurz je možné predčasne ukončiť s mesačnou výpovednou lehotou, ktorá plynie odo dňa oznámenia ukončenia účasti v kurze na sekretariáte školy - osobne alebo na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. (nestačí to oznámiť učiteľovi). 

Vymeškané hodiny sa študentovi nenahrádzajú. 

Podrobnejšie podmienky nájdete tu. 


Teddy Eddie kurzy pre škôlkarov a predškolákov

 • Ročný kurz pre deti vo veku 2-3 roky
  224 Eur

  Platí pri naplnení kurzu minimálne 5 študentmi.

  Rozsah kurzu: 30 hodín / školský rok (1 x 45 min. týždenne)

 • Ročný kurz pre deti vo veku 4-6 rokov
  389 Eur

  Platí pri naplnení kurzu minimálne 5 študentmi.

  Rozsah kurzu: 60 hodín / školský rok (2 x 45 min. týždenne)

  Viac info o kurzoch tu.

PODMIENKY

Cena kurzu zahŕňa kompletné učebné materiály, kufrík pre škôlkara, ako aj neobmedzený prístup do aplikácie Playground na celý školský rok. 

Študent hradí vopred celý kurz. Kurz je možné predčasne ukončiť s mesačnou výpovednou lehotou, ktorá plynie odo dňa oznámenia ukončenia účasti v kurze na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. (nestačí to oznámiť učiteľovi). 

Vymeškané hodiny sa študentovi nenahrádzajú. 

Podrobnejšie podmienky nájdete tu.


Kurzy v školských kluboch ZŠ

 • Semestrálny kurz v školskom klube ZŠ
  129 Eur

  Platí pri naplnení kurzu minimálne 5 študentmi.

  Rozsah kurzu min. 30 lekcií / semester (2 x 45 min. týždenne).

  Viac info o kurze tu.

PODMIENKY

V cenníkovej cene nie je zahrnutý učebný materiál. Pokiaľ je v kurze distribuovaný učebný materiál, cena školného sa navyšuje o jeho hodnotu, o čom je študent vopred informovaný. 

Semester začína po 13.6.2021 a končí 30.6.2022. Na semester pripadá viac než 30 vyučovacích hodín v závislosti od termínov štátnych sviatkov, školských prázdnin a akcií ZŠ, kedy sa nevyučuje. Minimálny garantovaný počet hodín za školský rok je 60.

Študent hradí vopred celý kurz. Kurz je možné predčasne ukončiť s mesačnou výpovednou lehotou, ktorá plynie odo dňa oznámenia ukončenia účasti v kurze na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. (nestačí to oznámiť učiteľovi). 

Vymeškané hodiny sa študentovi nenahrádzajú. 

O základných podmienkach kurzu sa spíše Dohoda o vyučovaní jazyka.

Podrobnejšie podmienky nájdete tu.


Individuálna výučba

 • 45 minútová hodina
  15 Eur
 • 60 minútová hodina
  20 Eur

Výučba vo dvojici

 • 45 minútová hodina
  17 Eur
 • 60 minútová hodina
  22,5 Eur

PODMIENKY

Na začiatku výučby sa dohodne rozsah individuálnej výučby. Je možné si dohodnúť určitý počet hodín (napr. 10 hodín) alebo určité obdobie (napr. semester), ktoré študent plánuje vo výučbe absolvovať.

Na základe dohodnutého rozsahu výučby Vám vypracujeme konkrétnu cenovú ponuku. Cenu kurzu si študent hradí vopred celú. Študent má nárok absolvovať jednu hodinu bez platenia, pokiaľ sa rozhodne v kurze pokračovať, uhradí celú sumu kurzu najneskôr do začiatku druhej hodiny. 

Vymeškané hodiny si študent po dohode s učiteľom môže nahradiť, pokiaľ svoju neúčasť na hodine oznámi učiteľovi minimálne 24 hodín pred plánovaným konaním hodiny. Pokiaľ študent ohlási neúčasť na hodine neskôr alebo vôbec, hodina mu prepadá. Pokiaľ nie je možné hodinu nahradiť a absencia bola nahlásená včas, vraciame študentovi 50% z ceny hodiny.

Pri predčasnom ukončení kurzu študentom platí mesačná odstupná lehota odo dňa oznámenia ukončenia dochádzky do kurzu osobne na sekretariáte školy alebo emailom na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. (nestačí to oznámiť učiteľovi!).

O základných podmienkach kurzu sa spíše Dohoda o vyučovaní jazyka. 

Kompletné podmienky kurzu a organizácie výučby nájdete tu. 


Iné kurzy

 • Príprava na maturitu
  320 Eur

  Platí pri naplnení kurzu minimálne 5 študentmi.

  Rozsah kurzu 108 x 45 min. Viac info o kurze tu.

 • Príprava na certifikát z AJ
  139 Eur

  Platí pri naplnení kurzu minimálne 5 študentmi.

  Rozsah kurz cca 40 hodín za semester v závislosti na počte prázdnin a štátnych sviatkov. Minimálny garantovaný počet hodín za školský rok je 70. Viac info o kurze tu.

 • Vyrovnávací kurz pri nástupe na strednú školu
  139 Eur

  Platí pri naplnení kurzu minimálne 5 študentmi.

  Rozsah kurz cca 40 hodín za semester v závislosti na počte prázdnin a štátnych sviatkov. Minimálny garantovaný počet hodín za školský rok je 70. Viac info o kurze tu.

 • Príprava na Goethe Zertifikat B2
  240 Eur

  Platí pri naplnení kurzu minimálne 5 študentmi.

  Rozsah kurzu 68 x 45 min.


Tematické kurzy

V našom portfóliu sa nachádzajú aj tematicky zamerané kurzy.
Napríklad kurz pred pracovným pohovorom, angličtina pre dovolenkárov, či matky s deťmi.  


Kurz šitý na mieru

Radi Vám vypracujeme cenovú ponuku na kurz podľa Vašich potrieb a predstáv.


Firemné kurzy

Cena firemnej výučby sa určuje individuálne podľa konkrétnych požiadaviek firmy.
Kontaktujte nás pre vypracovanie cenovej ponuky.


Zľavy

Rodinná zľava – pokiaľ naše skupinové kurzy s počtom študentov 5 a viac navštevuje viac členov jednej rodiny (súrodenci, rodičia) každý má nárok na zľavu 10% z kurzu.

Množstevná zľava – pokiaľ študent navštevuje viac kurzov naraz, má nárok na zľavu 10% vo všetkých kurzoch s počtom študentov 5 a viac.

Facebook Message