Skip to main content

Cenník jazykových kurzov VAGeS

Na tomto mieste nájdete cenník základných foriem jazykových kurzov, ktoré ponúkame. Po individuálnej dohode sú možné aj iné formáty kurzov, na ktoré Vám radi vypracujeme konkrétnu cenovú ponuku. 

Uvedené ceny platia rovnako pre prezenčnú aj online formu štúdia od 1.7.2023.

Dlhodobé skupinové kurzy

 • Cena semestrálneho skupinového kurzu
  179 Eur

  Platí pri naplnení kurzu minimálne 5 študentmi
  (priemerná cena na vyučovaciu hodinu je 4,48 Eur)

 • Cena skupinového kurzu pri počte študentov 4
  225 Eur

  (priemerná cena na vyučovaciu hodinu je 5,63 Eur)

 • Cena skupinového kurzu pri počte študentov 3
  300 Eur

  (priemerná cena na vyučovaciu hodinu je 7,50 Eur)

PODMIENKY

V cenníku nie je zahrnutý učebný materiál. Pokiaľ je v kurze distribuovaný učebný materiál, cena školného sa navyšuje o jeho hodnotu, o čom je študent vopred informovaný. 

Semester trvá 20 týždňov od septembra do januára a od februára do júna. Výučba prebieha 1x v týždni v rozsahu 2 vyučovacích hodín (spolu 90 minút). Na semester teda pripadá zhruba 40 vyučovacích hodín. Počet môže byť iný vzhľadom na štátne sviatky a školské prázdniny, kedy sa nevyučuje. Minimálny garantovaný počet hodín za školský rok je 70.

Pri inom rozsahu skupinovej výučby Vám vypracujeme cenovú ponuku individuálne.

Študent hradí vopred celý kurz. Študent má nárok prísť na jednu skúšobnú hodinu bez platenia a pokiaľ sa rozhodne kurz navštevovať, uhradí cenu kurzu najneskôr do druhej hodiny. Kurz je možné predčasne ukončiť s mesačnou výpovednou lehotou, ktorá plynie odo dňa oznámenia ukončenia účasti v kurze na sekretariáte školy - osobne alebo na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. (nestačí to oznámiť učiteľovi). 

Vymeškané hodiny sa študentovi nenahrádzajú. 

Podrobnejšie podmienky nájdete tu. 


Teddy Eddie kurzy pre škôlkarov a predškolákov

 • Ročný kurz START
  (deti 2-3 roky)
  275 Eur

  Platí pri naplnení kurzu minimálne 5 študentmi.
  Rozsah kurzu: 30 lekcií/ školský rok (1x týždenne)

 • Ročné kurzy STANDARD, ABC a SUPERHERO
  (deti 4-7 rokov)
  470 Eur

  Platí pri naplnení kurzu minimálne 5 študentmi.
  Rozsah kurzu: 60 lekcií / školský rok (2x týždenne)

  Viac info o kurzoch tu.

PODMIENKY

Cena kurzu zahŕňa kompletné učebné materiály, kufrík pre škôlkara, ako aj neobmedzený prístup do aplikácie Playground na celý školský rok. 

Študent hradí vopred celý kurz. Kurz je možné predčasne ukončiť s mesačnou výpovednou lehotou, ktorá plynie odo dňa oznámenia ukončenia účasti v kurze na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. (nestačí to oznámiť učiteľovi). 

Vymeškané hodiny sa študentovi nenahrádzajú. 

Podrobnejšie podmienky nájdete tu.


Kurzy v školských kluboch ZŠ

 • Semestrálny kurz pre 1. ročník
  152 Eur

  Platí pri naplnení kurzu minimálne 5 študentmi.
  Rozsah kurzu min. 60 lekcií / semester (2 x 45 min. týždenne). 
  Viac info o kurze tu.

 • Semestrálny kurz pre 2. - 4. ročník
  100 Eur

  Platí pri naplnení kurzu minimálne 5 študentmi.
  Rozsah kurzu min. 30 lekcií / semester (1 x 60 min. týždenne). 
  Viac info o kurze tu.

PODMIENKY

V cenníku nie je zahrnutý učebný materiál. Pokiaľ je v kurze distribuovaný učebný materiál, cena školného sa navyšuje o jeho hodnotu, o čom je študent vopred informovaný. 

Semester začína v 2. polovici septembra a končí v 1. polovici júna. Na semester pripadá viac než 30 vyučovacích hodín v závislosti od termínov štátnych sviatkov, školských prázdnin a akcií ZŠ, kedy sa nevyučuje. Minimálny garantovaný počet hodín za školský rok je 60.

Študent hradí vopred celý kurz. Kurz je možné predčasne ukončiť s mesačnou výpovednou lehotou, ktorá plynie odo dňa oznámenia ukončenia účasti v kurze na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. (nestačí to oznámiť učiteľovi). 

Vymeškané hodiny sa študentovi nenahrádzajú. 

O základných podmienkach kurzu sa spíše Dohoda o vyučovaní jazyka.

Podrobnejšie podmienky nájdete tu.


Individuálna výučba alebo výučba vo dvojici

PODMIENKY

Na začiatku výučby sa dohodne rozsah individuálnej výučby. Je možné si dohodnúť určitý počet hodín (napr. 10 hodín) alebo určité obdobie (napr. semester), ktoré študent plánuje vo výučbe absolvovať.

Na základe dohodnutého rozsahu výučby Vám vypracujeme konkrétnu cenovú ponuku. Cenu kurzu si študent hradí vopred celú. Študent má nárok absolvovať jednu hodinu bez platenia, pokiaľ sa rozhodne v kurze pokračovať, uhradí celú sumu kurzu najneskôr do začiatku druhej hodiny. 

Vymeškané hodiny si študent po dohode s učiteľom môže nahradiť, pokiaľ svoju neúčasť na hodine oznámi učiteľovi minimálne 24 hodín pred plánovaným konaním hodiny. Pokiaľ študent ohlási neúčasť na hodine neskôr alebo vôbec, hodina mu prepadá. Pokiaľ nie je možné hodinu nahradiť a absencia bola nahlásená včas, vraciame študentovi 50% z ceny hodiny.

Pri predčasnom ukončení kurzu študentom platí mesačná odstupná lehota odo dňa oznámenia ukončenia dochádzky do kurzu osobne na sekretariáte školy alebo emailom na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. (nestačí to oznámiť učiteľovi!).

O základných podmienkach kurzu sa spíše Dohoda o vyučovaní jazyka. 

Kompletné podmienky kurzu a organizácie výučby nájdete tu. 


Tematické kurzy

V našom portfóliu sa nachádzajú aj tematicky zamerané kurzy.
Napríklad kurz pred pracovným pohovorom, angličtina pre dovolenkárov, či matky s deťmi.

Viac info o kurzoch tu.


Kurz šitý na mieru

Radi Vám vypracujeme cenovú ponuku na kurz podľa Vašich potrieb a predstáv.


Firemné kurzy

Cena firemnej výučby sa určuje individuálne podľa konkrétnych požiadaviek firmy.
Kontaktujte nás pre vypracovanie cenovej ponuky.

Viac info o kurzoch tu.


Jazykový koučing

Vypracovanie cenovej ponuky na vyžiadanie.

Viac info o jazykovom koučingu tu.


Zľavy

Rodinná zľava – pokiaľ naše skupinové kurzy s počtom študentov 5 a viac navštevuje viac členov jednej rodiny (súrodenci, rodičia) každý má nárok na zľavu 10% z kurzu.

Množstevná zľava – pokiaľ študent navštevuje viac kurzov naraz, má nárok na zľavu 10% vo všetkých kurzoch s počtom študentov 5 a viac.

(Zľavy sa nevzťahujú na licencovaný kurz Teddy Eddie a kurzy ZŠ.)