+421 903 220 686

Viktória Gergelyová

angličtina, maďarčina

Veselá Vicky sa už počas štúdia na univerzite zaľúbila do mesta Nitra, kde si začala hľadať aj svoje prvé zamestnanie. Je plná optimizmu, rada sa venuje deťom, a to ovplyvnilo aj jej vzdelanie. Už vo svojom štúdiu začala učiť ako „správne učiť“ s využitím zábavy, kreativity a humoru. Zamerala sa na najmenších a najdôležitejších študentov - deti.

Kvalifikácia

V roku 2018 úspešne ukončila Univerzitu Konštantína Filozofa v Nitre, odbor: Učiteľstvo (maďarský jazyk a literatúra a anglický jazyk a literatúra). Od septembra 2018 pokračuje na univerzite v doktorandskom štúdiu v odbore: Teória vyučovania maďarského jazyka a literatúry.

V roku 2018 vďaka Jazykovej škole VAGeS absolvovala Metodický kurz v Londýne s Regent London, V rámci projektu Erasmus+.

Pri svojom vzdelávaní sa venuje najmä metodike, ako učiť deti na ZŠ, ako využívať kooperatívne vyučovanie a ako zábavne učiť gramatiku, aby sa žiaci aktívne a so záujmom zapájali do vzdelávania.

Má extrémny záujem ďalej sa rozvíjať, zúčastňovať sa kurzov a seminárov a neustále na sebe pracovať. Je názoru, že sebavzdelávanie je súčasťou každodenného života učiteľa.

Zameranie v JŠ VAGeS

Zameriava sa najmä na učenie deti, ale aj dospelých. To, že má rada deti, vidieť aj na účasti na rôznych anglických táboroch, či už ako učiteľka, ale aj ako vedúca táboru. Rada im vymýšľa rôzne zábavné aktivity, je trpezlivá, snaží sa zaujať hravou aktívnou formou.

Viac o Vicky

Vo voľnom čase rada cestuje, spoznáva nové miesta a nových ľudí.