Skip to main content

Zuzana Šmigurová

angličtina
Zuzana Šmigurová

Zuzka je svetobežníčka, dlhší čas žila, študovala a pracovala v Anglicku. Aj preto, že je matka troch detí, je skvelá v práci s deťmi, a to už od predškolského veku. Aj dospelí študenti ju však obľubujú pre jej široký úsmev, energickosť, trpezlivosť a výborné znalosti angličtiny a reálií Anglicka na úrovni native speakera.

Kvalifikácia

V Nitre vyštudovala Učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov: anglický jazyk a literatúra na Filozofickej fakulte UKF. Vzdelanie si doplnila vo Veľkej Británii na City University of London, Institute of Linguistics Educational Trust, kde študovala odbor: analýza prekladu so špecializáciou na preklady všeobecných, vedeckých a umeleckých textov a získala “Diploma in Translation.“

Donedávna aktívne prekladala, robila rôzne typy prekladov – technické, medicínske, preklady zdravotnej dokumentácie, preklady z oblasti obchodu, a čo je mimoriadne zaujímavé, venovala sa i prekladu umeleckej literatúry. V rokoch 2010-2013 bola externou prekladateľkou vydavateľstva Ikar. V roku 2013 sa stala oficiálnou členkou Chartered Institute of Linguistics.

Zameranie v JŠ VAGeS

Zuzka učí najmä malé a mladšie deti, ku ktorým má prirodzený vzťah. I v Anglicku sa venovala výchove a vzdelávaniu bilingválnych detí. Jej hodiny sú atraktívne a kreatívne. Zuzka je veľmi dôsledná, samozrejme, dokáže flexibilne prispôsobiť vhodné metódy práce i dospelému študentovi. Vedie tiež kurzy pre mamičky na materskej.

Viac o Zuzane

Jej záľubami sú literatúra, film a hudba. Je veľmi spoločenská a priateľská.