Skip to main content

Pomoc pre odídencov z Ukrajiny

Ukrajinská kríza priniesla so sebou mnoho utrpenia a nespočetných životných zmien. Medzi tými, ktorí museli opustiť svoje domovy a hľadať útočisko mimo vlasti, sa ocitli aj odídenci z Ukrajiny. V takejto zložitej situácii je integrácia do nového prostredia v cudzej krajine náročnou úlohou, a jednou z najdôležitejších aspektov tejto integrácie je naučiť sa miestny jazyk. Práve tu vstupuje do hry Jazyková škola VAGeS, ktorá nielenže poskytuje štandardné jazykové kurzy, ale aj aktívne prispieva k podpore a integrácii odídencov z Ukrajiny.

Projekt 1: Kurzy slovenského jazyka pre odídencov

Kurzy slovenského jazyka sme odídencom začali poskytovať od 14.4.2022.

Kurzy pre dospeých

Začali sme tromi prezenčnými kurzami v rozsahu 2x60 min. týždenne, kde sa spolu vzdelávalo 26 dospelých odídencov z Ukrajiny. 
Jeden kurz bol ukončený 10.5.2022, dva pokračovali do 30.6.2022. O pokračovanie na vyššej úrovni prejavilo záujem 10 študentov, ktorí absolvovali kratší letný kurz (11.7. – 24.8.2022) a následne od 21.9.2022 ďalší dlhodobý kurz.

9.5.2022 sme otvorili dva online kurzy slovenčiny v rozsahu 2x40 min. týždenne, ktorých sa zúčastnilo spolu 18 dospelých študentov. Kurzy skončili k 30.6.2022. Od 14.9. na vyššej úrovni pokračovali 4 študenti.

V roku 2023 sme začali poskytovať individuálne kurzy slovenčiny pre dospelých, ktorí sa pripravujú na štúdium alebo prácu na Slovensku. Pripravili sme dve študentky nastupujúce na VŠ a jednu učiteľku, ktorá sa chce uplatniť v školstve.

Kurzy pre deti

V období od 26.4. do 31.5.2022 prebiehal kurz slovenčiny pre 6 ukrajinských detí. Individuálne sa slovenčinu od 26.9. 2022 učí jedno ukrajinské dieťa.

Ako to vyzerá v číslach?

Celkovo sme poskytli jazykové vzdelávanie v kurzoch slovenského jazyka 68 odídencom, kde bolo 50 prezenčne a 18 online, pričom z toho bolo 61 dospelých a 7 detí.

Tieto aktivity boli financované z vlastných zdrojov Jazykovej školy VAGeS.

Projekt 2: Kurzy slovenského jazyka pre odídencov v spolupráci s Evanjelickou Diakoniou a IOM

Pomáhali sme aj formou spolupráce, kedy v priestoroch Jazykovej školy VAGeS realizovali partneri ďalšie jazykové kurzy slovenčiny pre cudzincov, prevažne ukrajinských utečencov. V prvom polroku 2022 zrealizovala Evanjelická Diakonia ECAV na Slovensku dva kurzy slovenčiny pre asi 30 odídencov.

Od mája 2022 prebiehaju kurzy organizácie IOM, ktorých sa zúčastňuje tiež do 30 cudzincov.

Projekt 3: "Ako sa konečne naučiť po slovensky"

Jednou z iniciatív Jazykovej školy VAGeS bola tiež spolupráca s projektom Lingonada.com, ktorý sa špecializuje na jazykový koučing a mentoring. Táto spolupráca viedla k vytvoreniu kurzu s názvom "Ako sa konečne naučiť po slovensky." V priestoroch Jazykovej školy VAGeS sa tak realizoval skupinový program jazykového koučovania a mentoringu ako podpory pri učení sa slovenčiny pre cudzincov, prevažne ukrajinských utečencov. Projekt sa realizoval v prvom polroku 2023 a podporila ho Evanjelická Diakonia ECAV na Slovensku. 

Mnoho odídencov z Ukrajiny sa ocitlo v situácii, kedy potrebujú ovládať slovenčinu, ale nevedia, ako sa učiť jazyk efektívne. Pretože doma nepotrebovali cudzí jazyk, slovenčina pre nich môže byť veľkou výzvou. Projekt "Ako sa konečne naučiť po slovensky" priniesol riešenia pre tieto problémy.

Projekt prebiehal formou niekoľkých skupinových stretnutí, kde odídenci mohli získať individuálnu podporu pri učení sa slovenčiny. Okrem samotného jazykového vzdelávania sa projekt zameriaval aj na psychologické a komunikačné aspekty učenia.

Tieto aktivity boli financované zo zdrojov Evanjelickej Diakonie ECAV na Slovensku v rámci aktivít DKH "Podpora utečencov z Ukrajiny v komunitách Evanjelickej Diakonie na Slovensku, č K-SVK-2022-4065.

Projekt 4: Zvýšenie dostupnosti denných letných táborov pre ukrajinské deti

Okrem pomoci dospelým odídencov z Ukrajiny, Jazyková škola VAGeS nezabudla ani na deti, ktoré utiekli pred vojnou. Projekt s názvom "Zvýšenie dostupnosti denných letných táborov pre ukrajinské deti" sa zameriaval na poskytnutie letných táborov týmto deťom. Grant na tieto tábory bol udelený vďaka partnerským organizáciám UNICEF, Mesto Nitra a Nitrianská komunitná nadácia.

Celkovo sa toto leto do táborov zapojilo 21 ukrajinských detí. Tieto tábory nielen ponúkali zábavné aktivity, ale aj vzdelávacie programy, ktoré pomáhali deťom zlepšiť svoje jazykové a sociálne zručnosti.

Tento projekt sa uskutočňuje vďaka finančnej podpore UNICEF. Je súčasťou programu Spoznajme sa, ktorý realizuje Mesto Nitra v spolupráci s Nitrianskou komunitnou nadáciou.

Je dôležité zdôrazniť, že tieto aktivity neprinášajú iba jazykovú podporu, ale aj pocit bezpečia a integrácie do nového prostredia. Jazyková škola VAGeS aktívnym spôsobom preukázala svoju angažovanosť v pomoci odídencom z Ukrajiny a pomohla im začleniť sa do slovenskej spoločnosti.

Letné tábory VAGeS CityCamp nielenže poskytli deťom príležitosť zlepšiť svoje jazykové schopnosti, ale aj vytvorili prostredie pre nové priateľstvá a vzájomnú podporu.

VAGeS CityCamp

10.7. - 14.7. 2023 
17.7. - 21.7. 2023
24.7. - 28.7. 2023
31.7. - 4.8. 2023

Teddy Eddie on Holiday

21.8. - 25.8. 2023

Projekt 5: Podpora cudzojazyčného vzdelávania u odídencov

Okrem kurzov slovenčiny pomáhame aj ukrajinským deťom s doučovaním anglického jazyka tak, aby zvládali nároky výučby v slovenských školách. V školskom roku 2022/23 sme poskytli individuálne doučovanie angličtiny dvom ukrajinským deťom a skupinovú výučbu ďalším štyrom deťom.

Podporujeme tiež dospelých odídencov v snahe zvyšovať svoju konkurencieschopnosť na slovenskom pracovnom trhu zvyšovaním jazykových zručností v angličtine. Do kurzov pre dospelých sme zaradili dvoch ukrajinských odídencov.

Tieto aktivity sú financované z vlastných zdrojov Jazykovej školy VAGeS.

Projekt 6: Podporné skupiny pre lepšie zvládanie stresu

V spolupráci s Evanjelickou Diakoniou sme pripravili tri podporné skupiny pre ukrajinských odídencov so zameraním na stratégie lepšieho zvládania stresu v situácii úteku pred vojnou a adaptačného procesu v novom prostredí hostiteľskej krajiny. Každá skupina bežala 8 týždňov a pozostávala z psychosociálnej podpory, psychoedukácie, výučby techniky na znižovanie stresu EmotionAid a arteterapie. Skupín sa zúčastnilo 20 ukrajinských žien.

Projekt 7: Dlhodobá komunitná podpora pre odídencov

Absolventom kurzov je poskytovaná možnosť dlhodobejšej podpory formou spoločnej socializácie a stretnutí v priestoroch Jazykovej školy VAGeS, vo Wellness Zoborská, či prostredníctvom práce v komunitnej záhradke na Zobore, kde si odídenci pestujú vlastné plodiny. Mnohí prišli o svoje pozemky a záhradky na Ukrajine a práca s pôdou im pomáha vysporiadať sa so svojimi stratami a ťažkými emóciami. Stretávanie sa a možnosť zdieľania svojich starostí a radostí napomáha mnohým posunúť sa v živote ďalej a prijímať skutočnosť života v cudzej krajine. 

Slovenská a ukrajinská psychologička poskytujú dlhodobé psychologické poradenstvo aj individuálnou formou pre riešenie špecifických problémov jednotlivých odídencov.

Spoločne sme sa presvedčili, že vzdelávanie a ľudskosť nepoznajú hranice a že pomoc odídencom z Ukrajiny môže mať mnoho foriem. Ich aktivity ukazujú, že jazyk je kľúčovým nástrojom pre integráciu a porozumenie medzi rôznymi kultúrami a národmi. Je dôležité, aby sme pokračovali v podobných iniciatívach a šírili lásku a solidaritu voči tým, ktorí prešli ťažkými životnými situáciami.

Ing. Mgr. Ivana Bytelová
Jazyková škola VAGeS

13. september 2023

Podobné články

Náhľad k článku

Čo je koučing a čo je jazykový koučing?

Wikipédia definuje koučing ako “spôsob podpory rozvoja schopností a zručností jednotlivcov i skup...
Náhľad k článku

Prečo jazykový koučing?

Rozvoj informačných technológií v posledných desaťročiach mal obrovský vplyv na mnohé oblasti náš...
Náhľad k článku

Aplikácia Twine ako edukačná technológia

My učitelia často premýšľame o nových spôsoboch, ktoré by zaujali našich študentov a o nových met...