Skip to main content

Zhodnoť a vyhraj kurz

Je tu príležitosť pre všetkých našich študentov získať jazykový kurz zdarma!

Na konci školského roka stačí vyplniť krátky dotazník a zhodnotiť svoje štúdium. Vaše odpovede sú pre nás nesmierne cenné, a preto vás za tú minútku navyše, ktorú nám darujete, zaradíme do súťaže o jazykový kurz zdarma!

Nezabudnite vyplniť správny dotazník - študenti kurzov Teddy Eddie majú špeciálny formulár.

Čo môžete vyhrať?

Školné vo výške semestrálneho skupinového kurzu cudzieho jazyka podľa vlastného výberu (pre študentov Teddy Eddie je ako výhra pripravené ročné školné).

Kedy žrebujeme víťaza?

Do súťaže budú zaradené všetky hodnotenia odoslané do 7.7.2024.

Video zo žrebovania:
Víťazovi gratulujeme a tešíme sa, že sa o rok opäť uvidíme!

Pravidlá

Súťaž sa bude riadiť všeobecnými pravidlami súťaží.

Študenti kurzov Teddy Eddie