+421 903 220 686

Výučba počas aktuálnej epidemiologickej situácie

Pokračujeme v online výučbe aj od 8.3.2021

Vážení študenti a rodičia,

dúfam, že ste vy aj vaše rodiny zdraví. Nakoľko sa opatrenia neustále menia, rada by som explicitne zhrnula, čo v tomto momente platí pre našu školu a fungovanie v nej.

Od pondelka 8.3.2021 je povinnosť nosiť respirátory FFP2 vo všetkých uzavretých priestoroch, t.j. aj u nás v škole. Prosím všetkých, ktorí musia navštíviť priestory školy, aby ich zodpovedne mali nasadené, dodržovali odstup a povinnosť dezinfekcie.

Čo sa týka formy výučby, naďalej pokračujeme výlučne v online forme. Situácia okolo otvárania škôl a škôlok sa nás ako jazykovej školy netýka, a teda služby môžeme poskytovať len na diaľku.

Ohľadom výhľadu do budúcnosti, musíme počítať s tým, že celý marec budeme poskytovať výhradne online vyučovanie. Uvidíme, ako sa bude situácia ďalej vyvíjať, ale rátame s tým, že aj ďalšie mesiace, ak nie celý semester, budeme ešte v režime dištančného vzdelávania.

Verím, že čoskoro budeme mať aj optimistickejšie správy :-) Zatiaľ všetkým prajem pevné zdravie, veľa vnútornej sily a vôle k pokoju a zmieru.


S úctivým pozdravom,

Ing. Mgr. Ivana Bytelová
Riaditeľka
Jazyková škola VAGeS

Online výučba v novom roku začína od 11.1.2021

Vážení študenti a rodičia,

rada by som Vám zaželala všetko dobré v novom roku 2021, hlavne pevné zdravie a veľa úspechov na ceste jazykového vzdelávania.

Keďže aktuálna situacia nie je priaznivá pre prezenčné vyučovanie, chcela by som Vás informovať, že naďalej pokračujeme vo výučbe online. Všetky kurzy online vyučovania sa v novom roku začínajú od 11.1.2021.  

Ing. Mgr. Ivana Bytelová
Riaditeľka
Jazyková škola VAGeS

Stanovisko k súčasnému stavu 19.11.2020

Vážení študenti a rodičia, 

v prvom rade mi dovoľte poďakovať vám za prejavenú dôveru a trpezlivosť v čase neistoty a častých zmien, ktoré sa nevyhli ani oblasti jazykového vzdelávania. 

Dovoľte tiež, aby som vás informovala o súčasnom stave fungovania našej školy a o vyhliadkach do budúcnosti. 

Vzhľadom na zákaz zhromažďovania, je skupinová výučba v skupinách nad 5 študentov stále možná len v online forme. Táto skutočnosť nám komplikuje celkovú organizáciu výučby a znemožňuje plošný prechod na prezenčnú výučbu. 

Základná forma výučby preto naďalej zostáva online formou. Pokiaľ to dovoľuje situácia lektora a organizačné možnosti školy, sú možné výnimky z online formy pre individuálnu výučbu, výučbu vo dvojiciach a pre malé skupinky. 

Prekážkami na strane lektora môžu byť napríklad jeho fyzická neprítomnosť v Nitre, starostlivosť o blízku osobu vysokého veku, ktorú lektor nechce vystavovať riziku nákazy, vlastné zdravotné dôvody lektora, či jeho nemožnosť prakticky skĺbiť dochádzanie na prezenčné hodiny s online výučbou. Na strane školy je nutné rešpektovať dostupnosť tried a schopnosť internetového pripojenia zvládnuť nápor online výučby viacerými lektormi naraz. 

Prosím vás preto o solidárny a ústretový postoj k tejto situácii. Nie je to jednoduché pre nikoho z nás, a tak láskavý prístup je v súčasnej dobe vítanou nedostatkovou alternatívou. 

Hneď ako to bude možné, nesmierne radi sa navrátime k prezenčnej forme výučby a už teraz sa tešíme na osobné stretnutie a spoločné vzdelávanie. O zmenách vás budeme informovať emailom. 

Prajem vám všetkým pevné zdravie a veľa síl na zvládanie všetkého, čo nám momentálna situácia prináša. 

S úctivým pozdravom, 

Ing. Mgr. Ivana Bytelová
Riaditeľka
Jazyková škola VAGeS

Zmeny vo výučbe od 12.10.2020

Od pondelka 12.10.2020 prechádzajú všetky skupinové kurzy v Jazykovej škole VAGeS na online formu

Milí študenti,

s platnosťou od 12.10.2020 sa vzhľadom na opatrenia COVID-19 upravuje organizácia jazykovej výučby v Jazykovej škole VAGeS nasledovne:

  • skupinová výučba detí aj dospelých a výučba na základných školách prechádza na online formu – prihlasovacie údaje k online vyučovaniu budú študentom včas komunikované emailom,
  • individuálna výučba, výučba vo dvojiciach a firemná výučba prechádza od 23.10.2020 taktiež na online formu,
  • kurzy Teddy Eddie sa dočasne prerušujú.

Takéto nastavenie bude prebiehať až do odvolania. O prípadných ďalších zmenách v organizácii výučby budeme priebežne informovať na webovej stránke, Facebooku a emailom. 

Veríme, že sa vzájomne podporíme, aby sme toto nepriaznivé obdobie spoločne preklenuli čo najlepšie a dúfame, že sa čoskoro vrátime do bežných koľají.

Vedenie Jazykovej školy VAGeS

Facebook Message