Skip to main content

Skupinové kurzy

Skupinové kurzy pre deti a mládež u nás prebiehajú jeden krát do týždňa, dve vyučovacie hodiny za sebou (tj. 90 minút), zvyčajne v čase 14:45 až 16:15 (prípadne ešte 16:30 – 18:00). Výučba prebieha v malých skupinkách po maximálne 8 študentov.

Zobraziť termíny zápisov a voľné miesta

Všeobecný popis kurzu

  • Forma kurzu: skupinová
  • Rozsah kurzu: min. 70 až 80 vyučovacích (45 min.) hodín ročne, v dvoch semestroch 1.9. - 31.1. a 1.2. - 30.6. (20 týždňov na semester)
  • Organizácia kurzu: 1 x 90 min. týždenne, zvyčajne v časoch pondelok - piatok od 14:45 do 16:30, prípadne pondelok - štvrtok od 16:30 do 18:00
  • Počet študentov v skupine: 3 až 8
  • Cena: podľa aktuálneho cenníka
  • Vyučované jazyky: angličtina a pri dostatku záujemcov tiež nemčina, ruština, taliančina, španielčina, francúzština, maďarčina, čínština, arabčina a slovenčina
  • Podrobné pravidlá skupinových kurzov
  • PRIHLÁSENIE DO KURZU