+421 903 220 686

Erasmus + 2018

  


Grow Responsibly

Grow Responsibly 2018 je druhý projekt Erasmus +, ktorého sa naša škola zúčastnila. Je zameraný na zodpovedný rozvoj školy v meniacich sa podmienkach na trhu v Nitrianskom kraji. Vďaka projektu mali štyria naši učitelia možnosť zúčastniť sa metodických školení v zahraničí.

Angličtinárka Viktória Gergelyová absolvovala vzdelávací pobyt priamo v hlavnom meste Anglicka v inštitúcii Regent London. “Som obohatená o mnohé nové názory, nápady, ktoré aj pravidelne využívam na hodinách. Prístup  vysielajúcej aj prijímajúcej inštitúcie bol veľmi priateľský, čo dosť uľahčilo administratívnu časť a spríjemnilo pobyt. Vďaka programu Erasmus+ sa mi splnil sen a mala som možnosť navštíviť krajinu svojich snov.”, hovorí o svojej skúsenosti Viktória.

Španielčinárka Janka Sáričková zase navštívila španielsku Málagu, kde sa zúčastnila metodického seminára v Alhambra Insituto. “Erasmus pobyt v Španielsku bol pre mňa veľmi obohacujúci tak po odbornej, ako i osobnej stránke. Naučila som sa nové postupy učenia španielčiny a spoznala som veľmi zaujímavých ľudí.”, zhodnotila svoju skúsenosť zo Španielska Janka.  

    

Dominika Konkoľová sa mohla vďaka mobilite Erasmus+ zúčastniť metodického kurzu v English Language Centre v anglickom Brightone. Podľa Dominiky bolo vzdelávanie veľkým prínosom pre jej pedagogickú prax: “Celý školský rok som pravidelne využívala metódy, aktivity a hry, ktoré som sa naučila práve v UK a ktoré do istej miery okorenili moje hodiny.”

V rovnakej inštitúcii absolvovala Martina Komorová špecializovaný kurz zameraný na výučbu business angličtiny, ktorá je dnes tak žiadanou medzi pracujúcou dospelou populáciou: “Počas kurzu som spoznala nové trendy vo vyučovaní Business English, ktoré mi umožnili zlepšiť a zefektívniť vyučovací proces na business hodinách. Aj prestávky medzi hodinami sme s naším lektorom využili na bohaté rozhovory na business témy a diskusie o politickej situácii v Európe a vo Veľkej Británii.”

    

Absolvovanie kurzov pomohlo vyučujúcim rozvíjať svoje odborné a osobné zručnosti a naučiť sa od kolegov z Európy, akým spôsobom čeliť spoločným výzvam v oblasti vzdelávania. O svoje nové znalosti a skúsenosti sa podelili s kolegami na interných seminároch v Jazykovej škole VAGeS. O inovatívnych aktivitách použiteľných vo vzdelávaní dospelých sa tak dozvedelo ďalších cca 15 vyučujúcich.

  

Okrem toho, že si kolegyne zo zahraničia priniesli množstvo nových znalostí týkajúcich sa výučby, priniesli aj inšpiráciu pre lepšiu organizáciu školy ako celku. “Pre mňa bol zaujímavý napríklad systém zdieľania znalostí, metód a aktivít, ktorý používajú v španielskej škole Alhambra Instituto. Niečo podobné plánujeme zaviesť aj v našej škole.”, hovorí riaditeľka Vages-grow, n.o., prevádzkovateľa Jazykovej školy VAGeS, Ing. Mgr. Ivana Bytelová.

Projekt bol financovaný v rámci Kľúčovej akcie 1, ktorej hlavným cieľom je podpora mobility. Prostredníctvom Kľúčovej akcie 1  je možné získať financovanie na realizovanie mobility jednotlivcov alebo skupín, ktorých výsledkom je zlepšenie zručností, zvýšenie šance zamestnať sa a nadobudnutie nových poznatkov o iných kultúrach. Cieľom je, aby zamestnanci získali hodnotné skúsenosti v oblasti európskeho vzdelávania a získané poznatky a skúsenosti následne aplikovali na národnej úrovni.

Erasmus+ je programom Európskej únie pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport s rozpočtom 14,7 miliárd EUR na obdobie rokov 2014 až 2020. Na Slovensku je program administrovaný organizáciami SAAIC (v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy) a Iuventa (v oblasti mládeže a športu). Viac informácií o možnostiach finančnej podpory projektov nájdete na: www.erasmusplus.sk

 

Zmluva s SAAIC na projekt Grow Responsibly je k dispozícii tu.