+421 903 220 686

Les jeux de hasard en ligne sont un secteur en pleine expansion dans le monde entier. Et au Canada, les maisons de paris et les casinos en ligne répertoriés sur https://casinoscad.com/meilleur-casino/ ont réussi à suivre le rythme. Comment allez-vous choisir le meilleur casino ? Eh bien, en apprenant tous les aspects d'un casino en ligne au Canada afin d'apprendre à différencier un opérateur de premier ordre d'un opérateur médiocre. C'est ce que vous allez apprendre avec notre article.

Comme c'est le cas sur d'autres marchés, tous les casinos en ligne au Canada ne sont pas identiques. Il existe des différences entre eux sur différents points, comme les jeux disponibles ou les promotions dont vous pouvez bénéficier. Les casinos en ligne au Canada ont tout ce dont vous avez besoin pour vous amuser au maximum. Bien sûr, pour s'amuser, il ne suffit pas de s'inscrire et de jouer ; vous devez connaître le secteur, y compris l'aspect juridique des bookmakers. Heureusement pour nous, le Canada est plus avancé que d'autres pays.

Grâce au fait que le contrôle des casinos au Canada est entre les mains de l'État, les maisons de paris sont de plus en plus sûres et les entreprises n'épargnent pas leurs ressources pour vous assurer des services de plus en plus fiables avec des systèmes de sécurité du plus haut niveau ; du traitement des données aux moyens de paiement dont vous disposez pour placer vos paris.

Sme s vami už 30 rokov

Jazyková škola VAGeS oslavuje 1.9.2021 neuveriteľných 30 rokov fungovania. Bolo by asi na mieste písať o tom, čo všetko sa za tie roky udialo, vymenovať naše úspechy a pozitívne vízie do ďalšej práce. Keď som sa však zamýšľala nad tým, ako náš príbeh popísať, rozhodla som sa inak. Otvorila som si totiž článok, ktorý písala naša pani zakladateľka Mgr. Elena Vargicová pri príležitosti 25. výročia otvorenia školy.

Z jej slov som zacítila veľké odhodlanie a osobné nasadenie, ktoré ju v roku 1991 priviedlo k nesmierne odvážnemu kroku založiť si prvú súkromnú jazykovú školu v Nitre, a ktoré ju neopustilo ani po desaťročiach:

Reforma školstva robená ministrom je potrebná. Reforma školstva na úrovni financií je nevyhnutná. Reforma školstva podporená štrajkami učiteľov je kľúčová. Zdá sa mi však, že doteraz je všetko toto neúčinné. A tak mi v hlave vyvstala myšlienka, ako ja, učiteľka, sama, bez pomoci všetkých spomenutých inštitúcií, môžem robiť reformu školstva. Môžem a veľmi účinne.

Začínam vstupom do triedy, do prednáškovej sály a nekončím nikdy. 

So systémom budem bojovať, keď vyjdem z triedy. V triede mám svojich študentov. Oni sú pre mňa alfou a omegou, mojou reformou. Nie vyšší plat, nie odbory, nie minister, nie štrajk, nie digitálny systém, nie interaktívna tabuľa, ale MOJI študenti.

V týchto slovách sú zhrnuté základné hodnoty, na ktorých školu postavila a ja som presvedčená, že sú to práve tieto pevné základy, ktoré stoja za tým, že sa škola dožíva takéhoto pekného veku. A práve o týchto hodnotách som sa rozhodla dnes napísať, pretože tie boli pre mňa osobne dôvodom, prečo som školu pred 10 rokmi od pani Vargicovej prevzala a v podobnom duchu budovala ďalej.

Láska ku vzdelávaniu je základným predpokladom pre naše fungovanie.

Pri svojej predošlej práci v rozvojových krajinách som na vlastné oči videla, že vzdelanie je jediná dlhodobo spoľahlivá cesta von z chudoby a utrpenia. V našej rozvinutej spoločnosti to nie je až tak zjavné a možno niekedy zabúdame na to, akou zásadnou spoločenskou hodnotou vzdelanie je. V tomto svetle nie je profesia učiteľa dostatočne spoločensky docenená, preto, kto si zvolí učenie ako svoju celoživotnú púť, musí ho milovať a chápať jeho hodnotu a presah do životov druhých a do budúcnosti.

Ruka v ruke s tým ide láska a rešpekt k druhým ľuďom, študentom, rodičom či kolegom, so všetkými ich špecifikami. V centre pozornosti našich lektorov je práve ICH ŠTUDENT a jeho potreby. Vždy sa snažíme nájsť cestu, ako pomôcť študentovi naučiť sa cudzí jazyk takým spôsobom, akým mu to ide najlepšie. Pri otázke na našu metodiku Elen Vargicová rada hovorieva „môj študent je moja metóda“. A presne tak to je. Nedržíme sa prísne vybranej metódy, ale využívame rôznorodosť znalostí sústredených v našej škole tak, aby sme vybrali metódy najpriliehavejšie potrebám konkrétnych študentov.
Rešpekt a úctu sa snažíme pestovať aj vo vnútri nášho tímu. Už pri jeho vytváraní sa snažíme vyberať lektorov, ktorí zdieľajú naše základné hodnoty a následne sa snažíme rešpektovať sa navzájom, oceňovať inakosť svojich kolegov, inšpirovať sa, podporovať sa v ťažkých chvíľach a pomáhať si rásť.

Pred kvantitou uprednostňujeme kvalitu, pred formou obsah.

Preto nenájdete pobočky VAGeS po celom Slovensku, ani vás neohúrime super modernými priestormi a technikou. Zásadné pre nás je, čo sa deje v triede, aký je vzťah lektora s jeho študentmi a či je proces výučby autentický a pre študenta prínosný. Volíme preto formu čo najprirodzenejšej komunikácie a snažíme sa pripraviť študenta používať jazyk v reálnej komunikácii čo najlepšie v rámci jeho dosiahnutej úrovne.

Ctíme tradíciu, no nebojíme sa rásť. Snažíme sa učiť z minulosti, nepodliehame prchavým moderným trendom, niektoré veci v našej škole sa roky nezmenili práve z úcty k hodnotám, ktoré sú v nich vložené. To nám však nebráni v rozvoji, práve naopak, dáva nám to solídny základ pre zodpovedný rast. Ako na úrovni školy, tak na úrovni študenta. Snažíme sa dať študentovi pevný jazykový základ a postupne mu pomáhame rásť k vyššej dokonalosti a precíznosti v používaní jazyka. 

Takto za 30 rokov zo semienka so zárodkami týchto hodnôt vyrástol celkom silný strom s hlbokými koreňmi a košatou korunou. A hoci sa jeho kmeň počas tých rokov musel viac krát ohýbať, aby obrástol väčšie či menšie prekážky, rastie si pomaličky ďalej. Je domovom pre skvelý tím ľudí, čo v škole pracujú a prináša množstvo ovocia všetkým našim študentom.

Ďakujem vám všetkým, lektorom, pracovníkom školy, študentom a ich rodičom, že mu pomáhate rásť a rozkvitať.

Ivana Bytelová
riaditeľka

Facebook Message