Skip to main content

Emília Rybanská

asistentka

Každý študent Jazykovej školy VAGeS príde do kontaktu s našou pani asistentkou Milkou. Keďže vo VAGeSe pracuje takmer od jej začiatkov, pozná Milka v škole každý špendlík a najlepšie sa orientuje vo všetkých jej rozmanitých záležitostiach. Je priateľská, trpezlivá a nesmierne zodpovedná a dôsledná.

Zameranie v JŠ VAGeS

Má na starosti všetku administratívu týkajúcu sa študentov či učiteľov, fakturáciu, platby, poskytne vám informácie o cene a organizácii kurzov. Je ochotná, ústretová a i vďaka nej odchádzate z našej jazykovej školy s príjemným dojmom.

Viac o Milke

Hovorí plynule taliansky, rusky i maďarsky, dohovorí sa anglicky a má výtvarné nadanie.