Ing. Lucia Števanková

manažérka vzdelávania - verejné a firemné kurzy

Lucka je veľmi energická a akčná, čo ju výborne kvalifikuje na manažérsku pozíciu v škole. Zameriava sa najmä na vedenie kurzov pre verejnosť a firmy. Napĺňa ju práca v teréne a práca s ľuďmi. Považuje sa za aktívneho človeka, ktorý aj napriek občasným prekážkam prijíma výzvy a snaží sa vykonávať svoju prácu čo najlepšie.

Kvalifikácia

V roku 2006 dokončila štúdium na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite - odbor Medzinárodný obchod. Od tejto doby pracovala vo firmách na obchodných oddeleniach. Osud jej umožnil pracovať vo firmách s rôznym zameraním a to na obchodných oddeleniach v IT spoločnosti, automobilovom priemysle, ale aj jazykovej škole.

Zameranie v JŠ VAGeS

Lucka sa venuje celkovému manažmentu školy so zameraním na organizáciu kurzov pre dospelých a firmy a na obchodnú činnosť.

Viac o Lucke

Ako matka dvoch detí delí čas medzi rodinu a prácu. Ak jej ostane nejaký zvyšný čas na seba, tak si zašportuje, uprednostní oddych na príjemnom výlete, alebo si posedí v spoločnosti priateľov.