+421 903 220 686

Miroslava Miháliková

angličtina, slovenčina

Kreatívna Mirka má obrovské množstvo energie a vždy dobrú náladu. Pri svojej práci využíva nahromadené skúseností, ktoré nabrala pri štúdiu jazyka na UKF, v zahraničí, ale aj ako dlhoročná učiteľka na základnej škole.

Mirka je veľmi spoločenská, tvorivá a má vynikajúce estetické cítenie. Každý rok nám pri rôznych príležitostiach spríjemňuje prostredie školy nápaditou výzdobou.

Vďaka jej osobnostným kvalitám a príjemnej priateľskej atmosfére, ktorú vytvára na hodinách, dokáže detských ale aj dospelých študentov prirodzeným spôsobom vtiahnuť do činnosti a motivovať ich ku štúdiu.

Kvalifikácia

V rokoch 2000-2004 študovala v Nitre na Univerzite Konštantína Filozofa Učiteľsvo pre 1.stupeň základných škôl a anglický jazyk a literatúru. V roku 2010 ukončila rozširujúce štúdium v odbore Anglický jazyk a literatúra. V roku 2014 absolvovala kurz CLIL v Anglicku.

Mirka má bohaté skúsenosti v práci so žiakmi s vývinovými poruchami učenia (dyslexia, dysgrafia, adhd, add, nepočujúci), čo nám pomáha ešte viac profesionalizovať individuálny prístup k takýmto deťom. Je spoluautorkou učebnice a pracovného zošita pre 3.a 4. ročník ZŠ Cool School odporúčanej Ministerstvom školstva SR a opakovane prednášala na rôznych workshopoch organizovaných UKF v Nitre.

Vďaka jej osobnostným kvalitám a príjemnej priateľskej atmosfére, ktorú vytvára na hodinách, dokáže detských, ale aj dospelých študentov prirodzeným spôsobom vtiahnuť do činnosti a motivovať ich ku štúdiu.

Zameranie v JŠ VAGeS

Rada učí deti a tínedžerov a vedie detské letné tábory. Svojou kreatívnosťou sa stará o bohatý a zábavný program a vymýšľa nespočetné množstvo lákavých aktivít.

Je však veľmi všestranná a vďaka bohatým skúsenostiam bez zaváhania exceluje aj v kurzoch pre dospelých.

Viac o Mirke

Vo voľnom čase sa venuje móde a kreatívnym činnostiam.