+421 903 220 686

Dominika Antalová

angličtina, slovenčina
Dominika Antalová

Dominika je milá a priateľská v prístupe ku študentom i kolegom. Učí angličtinu aj slovenčinu pre cudzincov. S predošlou učiteľskou skúsenosťou zo základnej školy má najbližší vzťah k deťom a tínedžerom. Opakovane bola vychovávateľkou v letných táboroch našej školy. V našej jazykovej škole sa však aktívne venuje aj výučbe dospelých a vo firmách.

Kvalifikácia

V r. 2013 ukončila štúdium na Filozofickej fakulte UKF v Nitre Učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov - anglický jazyk a literatúra.

Už počas štúdia si historickú i študentskú Nitru vedela predstaviť ako miesto svojho pôsobenia. Prvé učiteľské kroky urobila vo svojom rodisku – Starej Ľubovni, na základnej škole s materskou školou, kde pôsobila do r. 2017. No nakoniec predsa zvíťazila Nitra, kde vidí viac príležitostí i možností odborného rastu.

Zameranie v JŠ VAGeS

Na Dominikine hodiny sa študenti vždy tešia. V minulosti učila deti v kurzoch v JŠ, ako aj v školských kluboch ZŠ, aktuálne sa venuje najmä individuálnej výučbe dospelých. Okrem angličtiny učí i slovenčinu pre cudzincov, čo je pre ňu zaujímavou výzvou.

Viac o Dominike

Vo voľnom čase rada číta, lúšti krížovky a venuje sa spevu.
Facebook Message