Ceny podľa druhu kurzu

Skupinové kurzy
Individuálna výučba
Výučba vo dvojici
Firemná výučba
Zľavy

Skupinové kurzy

Cena semestrálneho skupinového kurzu – 118 Eur
Platí pri naplnení kurzu minimálne 5 študentmi
(priemerná cena na vyučovaciu hodinu je 2,95 Eur)
Cena skupinového kurzu pri počte študentov 4 – 154 Eur
(priemerná cena na hodinu 3,85 Eur
Cena skupinového kurzu pri počte študentov 3 – 208 Eur
(priemerná cena na hodinu 5,2 Eur)

PODMIENKY:
Semester trvá 20 týždňov od septembra do januára a od februára do júna.Výučba prebieha 1x v týždni v rozsahu 2 vyučovacích hodín (spolu 90 minút). Na semester teda pripadá zhruba 40 vyučovacích hodín. Počet môže byť iný vzhľadom na štátne sviatky a školské prázdniny, kedy sa nevyučuje. Pri inom rozsahu skupinovej výučby Vám vypracujeme cenovú ponuku individuálne.Študent si hradí vopred celý kurz, je však možné sa dohodnúť i na viacerých splátkach.

Vymeškané hodiny sa študentovi nenahrádzajú.
Pri predčasnom ukončení kurzu študentom platí mesačná odstupná lehota odo dňa oznámenia ukončenia dochádzky do kurzu osobne na sekretariáte školy alebo emailom na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. (nestačí to oznámiť učiteľovi!).

Individuálna výučba

45 minútová hodina - 12 Eur
60 minútová hodiny - 16 Eur

Výučba vo dvojici

45 minútová hodina - 14 Eur
60 minútová hodiny - 18 Eur

PODMIENKY:
Na začiatku výučby sa dohodne rozsah individuálnej výučby. Je možné si dohodnúť určitý počet hodín (napr. 10 hodín) alebo určité obdobie (napr. semester), ktoré študent plánuje vo výučbe absolvovať.
Na základe dohodnutého rozsahu výučby Vám vypracujeme konkrétnu cenovú ponuku.

Cenu kurzu si študent hradí vopred celú, prípadne sa dohodne na splátkach.
Vymeškané hodiny si študent po dohode s učiteľom môže nahradiť, pokiaľ svoju neúčasť na hodine oznámi učiteľovi minimálne 24 hodín pred plánovaným konaním hodiny.
Pokiaľ študent ohlási neúčasť na hodine neskôr alebo vôbec, hodina mu prepadá.
Pokiaľ nie je možné hodinu nahradiť a absencia bola nahlásená včas, vraciame študentovi 50% z ceny hodiny.

Pri predčasnom ukončení kurzu študentom platí mesačná odstupná lehota odo dňa oznámenia ukončenia dochádzky do kurzu osobne na sekretariáte školy alebo emailom na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. (nestačí to oznámiť učiteľovi!).
O všetkých podmienkach kurzu sa spíše Dohoda o vyučovaní jazyka.

Firemná výučba

Cena firemnej výučby sa určuje individuálne podľa konkrétnych požiadaviek firmy. Kontaktujte nás pre vypracovanie cenovej ponuky.

Zľavy

Rodinná zľava – pokiaľ naše skupinové kurzy s počtom študentov 5 a viac navštevuje viac členov jednej rodiny (súrodenci, rodičia) každý má nárok na zľavu 10% z kurzu.

Množstevná zľava – pokiaľ študent navštevuje viac kurzov naraz, má nárok na zľavu 10% vo všetkých kurzoch s počtom študentov 5 a viac.