Lektori podľa jazykov

Angličtina

Anka Varga
Ivana Mokrášová
Marian Herud
Maťa Komorová
Mirka Miháliková
Mirka Krásna
Zuzka Motajová
Zuzka Šmigurová
Sr. Jana Smutná


Nemčina

Georga Szombathová
Ivana Mokrášová
Zuzka Motajová

Ruština

Zuzka Motajová

Taliančina

Helena Barátová
Miriam Oravcová

Francúzština

Michaela Silly
Jana Ukušová

Španielčina

Jana Sáričková

Maďarčina

Anna Varga

Čínština

Pei Fen